Gå till innehåll | Gå till navigation

Sök

Disclaimer

1. Goldfit.eu tar inget ansvar för användning av de levererade produkterna. Ansvar vilar pa köparen att använda produkter under ledning av en legitimerad läkare.

2. Goldfit.eu tar inget ansvar för bekräfta import krav och bestämmelser av köparen och köparens hemland.

Alla produkter levereras:

- Vid full risken för köparen
- I samförstand att halla Goldfit.eu reserverad mot alla rättsliga atgärder, som kan riktas mot köparen om de inte agerar i enlighet med de bestämmelser och lagar import i destinationslandet

3. Goldfit.eu kommer helt garantera leverans endast om
en sparbar och inspelad metoden för transport (EMS med försäkring - expresstransporter) används. Köparen har lämnat korrekta leveransinformation.

4. Goldfit.eu tar inget ansvar för förlorade order, fel leveranser eller skador som orsakas av Postal Service.

5. Om felaktig leverans information lämnas av köparen, kan ordern levereras och / eller returneras till avsändaren. Goldfit.eu tar inget ansvar för beställning förluster som orsakas av denna felleverans eller för skador som inträffar pa grund transporterna un returneras pa grund av diskret leverans.

6. Priserna föremal för förändring i enlighet med International valutakurser och förändringar i kostnaderna priser utan förvarning.

7. Tillgang till produkter utsätts för ändras utan förvarning.

8. Goldfit.eu tar inget ansvar för dispatchment förseningar orsakade av leveransproblem av tillverkare / leverantör eller nagon annan förseningar som orsakas av en tredje part. Inte heller tar Goldfit.eu ansvar för leverans förseningar orsakade av semester eller Postal Service.

9. I händelse fel produkter tas emot, kommer rätt produkter pa nytt sändas kostnadsfritt, förutsatt att fel produkter returneras oöppnad och i re-säljbart skick.

10. I händelse produkterna anländer skadas pa grund av felaktig förpackning med Goldfit.eu, kommer produkter ater transporteras gratis om det görs ett pastaende och bevis pa felaktig förpackning ges.

11. Returer accepteras endast om produkter visat sig vara oanvändbara.